Výběr spravovaných domů Hadrman

Olšanské náměstí, Praha

Olšany, původně obec u Prahy,připomínaná poprvé na darovací listině Karla IV. novoměstskému klášteru sv. Ambrože z roku 1355. Po zániku kláštera za husitských bouří připadly Olšany novoměststké obci. Po řadě soukromých majitelů koupila obec staroměstská roku 1679 od Jakuba Štiky rozlehlou zahradu k...

Novodvorská, Praha Lhotka, Bráník

Nové Dvory, dřívější osada, která získala jméno podle někdejšího Nového dvora statku Lhotka. Dnešní ulice vznikla spojením Vozové a Hlavní v roce 1935..... Dříve: Vozová do 1935 Název připomíná zdejší dopravní komunikaci..... Dříve: Hlavní 1927-1935 Název podle charakteru ulice.

Farského, Praha Holešovice

ThDr. Karel Farský(1880-1927), původně katolický kněz, po 1.světové válce jeden ze zakladatelů Církve československé husitské (1920) a její první patriarcha. V budově (v čp.1385 v této ulici) je duchovní správa a Husův sbor této církve, na budově je pak umístěna pamětní deska Karla Farského.

Školská, Praha Nové Město

Pojmenování je přiléhavé, neboť tradice školství je v ulici udržována od 15.století až do současnosti. Téměř celá jedna strana ulice od Vodičkovi k Navrátilově je tvořena budovami škol. Novoměstská obecní škola, škola technologie masa, střední zdravotní škola. Ulice je památná nejen školami,...

U vlečky, Praha Komořany

V této ulici byla v roce 1916 postavena železniční vlečka pro továrnu ing. Karla Schulze, který zde v roce 1913 koupil stavební pozemky. Ulice byla pojmenována před připojením Modřan k Praze v roce 1968.

Náměstí Dr. Václava Holého 1059/17, Praha 8 Libeň

JUDr. Václav Holý (1900-1941), úředník Nejvyššího úřadu cenového, člen a funkcionář Čs. sociální demokracie a Dělnické Akademie, významný představitel domácího protinacistického odboje (hospodářské zpravodajství), zatčen a 30.9. 1941 popraven.

Na Zátorce, Praha 6 Bubeneč

Zátorka, bývalý dvorec čp. 43 vystavěný v letech 1796-1803 Janem Karlem Kühlweinem. Zátory se říkalo tenkrát celému svahu, kde se nachází dnešní ulice..... Dříve: Tomkova 1901-1925 Václav Vladivoj Tomek..... Dříve: Na Zátorce 1925-1940..... Dříve: Yorckova 1940-1945 Hans David Ludvwig Yorck...

Modřanská, Praha Modřany

Modřany, původem ves, dnes Městská část Praha 12, k Praze připojeny v roce 1968. Název stanoven podle směru ulice. Jméno Modřan bylo odvozeno od přídavného jména modrý a první zmínka o nich nalezneme k roku 1178, kdy je kníže Soběslav II. daroval vyšehradské kapitule. V pohusitské době patřila...

Zenklova, Praha Libeň

Judr.Petr Zenkl(1884-1975), český národně socialistický politik, v letech1945-1946 pražský primátor, během nacistické okupace vězeň, po únorovém komunistickém puči 1948 odešel do emigrace. Část dnešní Zenklovy ulice nazývaná lidově též Heydrichovou zatáčkou. Nedaleko od křižovatky této ulice...

Slovenská, Praha Vinohrady

Slovensko, v době pojmenování okolo roku 1900 historická země ve střední Evropě (tehdy součást Rakouska- Uherska),  později součást Československa, dnes samostatný stát Slovenská republika.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>