Školská, Praha Nové Město

Školská, Praha Nové Město
Pojmenování je přiléhavé, neboť tradice školství je v ulici udržována od 15.století až do současnosti.
Téměř celá jedna strana ulice od Vodičkovi k Navrátilově je tvořena budovami škol. Novoměstská obecní škola, škola technologie masa, střední zdravotní škola.
Ulice je památná nejen školami, ale i domem čp. 1325/16, v němž se 30.dubna 1883 narodil slavný český spisovatel Jaroslav Hašek (1883-1923).
Asi v 15. století získala ulice název  Židovská, neboť se sem stěhovali Židé z okolí nedaleké Židovské zahrady (hřbitova).
V 16. století se objevují názvy  Velká Řeznická, Masná nebo Řeznická.