Výběr spravovaných domů Hadrman

Nad Hutěmi, Praha

Ulice nese název od vzniku v roce 1988. Viz K Hutím K Hutím Hutě, část Hloubětína u sídliště Černý most. Název je odvozen od starého názvu polní trati na Na hutích

Travná, Praha

Původ pojmenování se nepodařilo zjistit.

Sudoměřská, Praha Žižkov

Sudoměř, část obce Čejetice na Strakonicku, u níž svedl v březnu 1420 Jan Žižka vítěznou bitvu s vojskem Oldřicha z Rožmbeka. Po založení v roce 1898 dostala ulice jméno Sudoměřická, v roce 1958 byl pak název upraven na správný jazykový tvar Sudoměřská.

Hájkova, Praha Žižkov

Václav Hájek z Libočan (kolem roku 1500-1553), český katolický kněz, kronikář, autor známé Kroniky české. Název existuje od vzniku ulice v roce 1908.

Krhanická, Praha Lhotka

Krhanice, ves jižně od Prahy poblíž Týnce nad Sázavou. Ulice nese tento název od svého vzniku v roce 1941.

Obloukova, Praha Vršovice

Ulice nese název podle charakteru v době svého vzniku v roce 1910. Dnes již tento charakter není příliš patrný, původně však měla vskutku tvar mírného oblouku.    

Pod Sady, Praha Modřany

Název ulice je odvozen od její polohy pod Komenského sady, v nichž stojí stará zvonice. Kopec, na kterém stojí zvonice, býval dříve holý. Teprve roku 1883 zde byly vysázeny akáty, které dodnes charakterizují sady. Pomístní jméno V sadech je používáno od 80.let 19.století, kdy zde byly založeny.

Pravá, Praha Podolí

Název ulice je odvozen od jejího směru. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1931

Kmochova, Kolín

František Kmoch (1848-1912), český kapelník a skladatel. Založil vlastní dechový orchestr, s nímž získal úspěch u nás i v zahraničí.

Viklefova, Praha Žižkov

John Wyclif (Jan Viklef) - (asi 1320-1384), anglický teolog a filozof, reformátor církve, který myšlenkově ovlivnil Jana Husa. Jeho učení bylo odsouzeno na Kostnickém koncilu. Název ulice od jejího vzniku v roce 1930.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>