Slovenská, Praha Vinohrady

Slovensko, v době pojmenování okolo roku 1900 historická země ve střední Evropě (tehdy součást Rakouska- Uherska),
 později součást Československa, dnes samostatný stát Slovenská republika.