Výběr spravovaných domů Hadrman

U Kněžské louky, Praha Žižkov

Při svém zniku v roce 1931 dostala ulice název podle starého místního pojmenování podle původního vlastníka pozemku… Původní zástavbu Kněžských luk tvořily drobné továrničky a řemeslnické provozy, jako např. Mudrova slévárna, Podivínovo medailérství, továrna na výtahy Koch aj.

Trytova, Praha Černý Most

Ludvík Tryta, kyjský občan, zahynul za 2. světové války v koncentračním táboře. K pojmenování došlo po roce 1976 v souvislosti s výstavbou sídliště Černý Most. 

Krčská, Praha Krč

Krč, původně ves (dělila se na Horní a Dolní Krč), k Praze připojena roku 1922, dnes součást Městské části Praha 4. Krč znamenalo staročesky pařez a název označoval ves na místě vykáceného lesa. Osada se připomíná v roce 1273, kdy byla církevním majetkem. Její nejstarší část leží poblíž krčského...

Bubenské nábřeží, Praha Holešovice

V dnešním rozsahu vzniklo nábřeží při úpravě prostoru za bývalými holešovickými jatkami (dnes Pražská tržnice) v letech 1925 až 1930...... Dříve: Vltavská ulice1900-1930 Část nynějšího Bubenského nábřeží mezi dnešním Hlávkovým mostem a areálem bývalých jatek se takto nazývala až do roku 1930. Na...

Kartouzská, Praha Smíchov

V roce 1342 založil v těchtomístech král Jan Lucemburský klášter kartuziánů, který byl za husitské revoluce zničen. Ulice se do roku 1860 jmenovala Vratislavova, jindy patrně mylně i Vladislavova. Od 10. do 15.století se panovníci jménem Vratislav a Vladislav několikrát vystřídali na královském...

Romaina Rollanda Praha Bubeneč

Romain Rolland (1866 – 1944), francouzský prozaik, dramatik, hudební teoretik, bojovník za mír a proti fašismu, nositel Nobelovy ceny (v roce 1915). Tvůrce cyklu dramat  o francouzské revoluci , heroizujících životopisů, několika románů….. Původně: V bubenečských vilách 1925 – 1940 Název...

Anastázova, Praha

Anastasius (1037), první opat benediktinského kláštera v břevnově (od 993), ztotožňován též s pozdějším ostřihomským arcibiskupem. V názvu ulice bylo užito počeštěné verze jména - Anastáz. Komunikace se nachází v blízkosti břevnoského kláštera..... Dříve: Osmuchinova 1981-1992 Vladimír Osmuchin...

Tyršova, Kostelec

Prof. Ph.Dr. Miroslav Tyrš (narozen jako Friedrich Emmanuel Tiersch) (17. září 1832, Děčín – 8. srpna 1884, Oetz, Tyrolsko) český kritik, historik umění, estetik, profesor dějin na UK a na ČVUT v Praze, předseda výtvarného odboru Umělecké besedy a člen poroty pro sochařskou výzdobu Národního...

Lužická, Praha

Lužice, historické území v Německu, snad součást již Velkomoravské říše, od 14.století až do roku 1634 součást Českého království, původně území slovanských Lužických Srbů, od 11.století germanizovaných, tak že nyní tvoří jen nepatrnou část obyvatelstva. Srovnej též blízkou vinohradskou ulici...

Seifertova, Praha Žižkov

Jaroslav Seifert (1901-1986), český básník,laureát Nobelovy ceny v roce 1984. Dílo: Město v slzách, Zhasněte světla, Píseň o Viktorce aj. Žil na rodném Žižkově až do konce 20.let(mj. v ulicích Bořivojově a Husitské,v této ulici v č.p. 10). Pojmenování ulice od roku 1990.Původně stará olšanská...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>