Externí předseda SVJ

Profesionálního předsedu nejlépe řešit ve chvíli, kdy vztahy v domě nefungují.

Funkci externího předsedy jsme převzali z těchto důvodů (pořadí dle četnosti):

  1. Nenašel se v SVJ nikdo, kdo by chtěl funkci výboru (předsedy) vykonávat.
  2. Nový dům s nezájmem vlastníků se scházet a cokoliv řešit. Natož vykonávat funkci.
  3. Strach, že funkci předsedy převezme nezodpovědná osoba (vlastník závislý na alkoholu)
  4. Nevraživost a hádky mezi sousedy.
  5. Zneužívání výboru SVJ nadměrným finančním zatěžováním vlastníků (využívání zastrašování sdělovacích prostředků z vedení domů SVJ)

Podle velké návštěvnosti této stránky, řeší externí předsednictví hodně SVJ.

OBLASTI: Praha; Praha-východ; Praha-západ; Mělník; Nymburk; Kolín; Kutná Hora; Benešov; Příbram; Beroun; Plzeň; Kladno

 

Nejčastější argument proti externímu předsedovi je strach předat finance neznáme externí firmě.

ŘEŠENÍ:

  1. Poznejte nás při jiných službách
  2. Provedeme Vás domy a ukážeme co o nich a také o lidech v nich žijících víme, přestože jsme externí předseda
  3. Můžeme být jen jeden článek z vašeho tříčlenného (pětičlenného) výboru
  4. Všechny platby může autorizovat kontrolní komise