Modřanská, Praha Modřany

Modřany, původem ves, dnes Městská část Praha 12, k Praze připojeny v roce 1968. Název stanoven podle směru ulice. Jméno Modřan bylo odvozeno od přídavného jména modrý a první zmínka o nich nalezneme k roku 1178, kdy je kníže Soběslav II. daroval vyšehradské kapitule. V pohusitské době patřila většina vsi Novému Městu pražskému, v 16. století zde vznikla tvrz. Od roku 1622 přešly Modřany do vlastnictví zbraslavského kláštera. Dnes jsou známy především továrnou na čokoládu.