Olšanské náměstí, Praha

Olšanské náměstí, Praha

Olšany, původně obec u Prahy,připomínaná poprvé na darovací listině Karla IV. novoměstskému klášteru sv. Ambrože z roku 1355. Po zániku kláštera za husitských bouří připadly Olšany novoměststké obci. Po řadě soukromých majitelů koupila obec staroměstská roku 1679 od Jakuba Štiky rozlehlou zahradu k pohřbívání obětí morové nákazy. Tehdy byl zde postaven stavitelem J. Hainrichem kostel,zasvěcený patronům moru sv. Rochovi a sv. Rozálii. Po zákazu Josefa II. z roku 1786 pohřbívat uvnitř města byl morový hřbitov změněn ve veřejné pohřebiště.....

Dříve: Radešínovo 1910-1930
Vilém z Radešína,od roku 1546 majitel vsi Olšany, kterou koupil od Pavla Střelce.