Výběr spravovaných domů Hadrman

Dygrýnova, Praha Černý Most

Josef Dygrýn (1918-1942), rotmistr letectva, jeden z nejúspěšnějších nočních stíhačů, zvláště se vyznamenal 11.5.1941, když sestřelil najednou tři německé bombardéry nad Londýnem. Zahynul při nočním útočném letu nad Francií.

Zelenečská, Praha Hloubětín.

Zeleneč, ves ve středních Čechách ležící na východ od Prahy v Českobrodské tabuli. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1933. Byla dvakrát prodloužena, a to v roce 1962 a v roce 1973.

Chrástavská, Praha Střížkov

Chrastava, město v severních Čechách ležící severozápadně od Liberce na Lužické Nise..... Dříve: V novém Střížkově 1935-1973 Nový Střížkov, název užívaný pro novou zástavbu na Střížkově. Název vycházel z polohy ulice, a pocházel z doby jejího vzniku. K přejmenování došlo v souvislosti s výstavbou...

Sudoměřská, Praha Žižkov

Sudoměř, část obce Čejetice na Strakonicku, u níž svedl v březnu 1420 Jan Žižka vítěznou bitvu s vojskem Oldřicha z Rožmberka. Po založení v roce 1898 dostala ulice jméno Sudoměřická, v roce 1958 byl pak název upraven  na správný jazykový tvar Sudoměřská.

Šumavská, Praha Vinohrady

Šumava, pohoří v jihozápadních Čechách, podél hranice s Německem,resp. Bavorskem. Srovnej též s blízkými ulicemi Čerchovskou a Chodovskou, které vznikly a byly pojmenovány ve stejnou dobu jako Šumavská v roce 1895.

Nad Kajetánkou, Praha

Kajetánka, bývalá vinice a později usedlost čp.30, kdysi dvorec Martiniců, který roku 1666 Bernard Ignác z Martinic proměnil v malý klášter. K objektu patří i Kajetánská kaple, dnes částečně zbořená. Ulice vznikla před rokem 1939, pojmenována byla roku 1947.

Za Vokovickou vozovnou, Praha Veleslavín

Ulice byla pojmenována podle polohy po roce 1926. Původně je Za vozovnou, kolem roku 1940 upraveno na Za vokovickou vozovnou. Do vozovny-Veleslavín Název odvozen z charakteru ulice,která je vjezdovou komunikací do vozovny elektrické dráhy.

Veronské náměstí, Praha Horní Měcholupy

Verona, město v severní Itálii – Pádské nížině při úpatí Alp. Ulice vznikla spojením Kochmanovy ulice a Frunzeho náměstí, které vznikly v roce 1980..... Původně: Frunzeho náměstí 1980-1993 Michail Vasiljevič Frunze (1885 až 1925), sovětský stranický a státní činitel a voják...... Původně:...

Vacínova, Praha

Vojtěch Vacín (1887-1942) náčelník libeňského Sokola a župy Barákovy, účastník I. a II. odboje, za nacistické okupace organizoval přechody do zahraničí a pomoc rodinám odbojářů, zatčen roku 1941, zahynul v koncentračním táboře Osvětim..... Dříve: Erbenova 1895-1940 Karel Jaromír Erben..... Dříve:...

Stroupežnického, Praha Smíchov

Ladislav Stroupežnický (1850-1892), český dramatik a prozaik, první dramaturg ND a programátor jevištního realismu. Z dramatu se věnoval zvláště historické veselohře (Zvíkovský rarášek , Paní mincmistrová)..... Dříve: Vlečná, U vlečné dráhy 1880-1888 Ulicí vedla vlečná kolej..... Dříve: Tylova...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>