Zajímavé informace

Povinnost zajištění energetického štítku budovy

31.07.2014 10:44
Podle novely zákona 406/2000 Sb. je vlastník objektu povinen zajistit zhotovení energetického průkazu domu.  § 7a Průkaz energetické náročnosti (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti...

Povinnost instalace měřičů tepla dle zákona 318/2012 Sb. do 31.12.2014

18.04.2014 22:13
Dle zákona 318/2012 Sb. §7, odst (4), a) jsou stavebníci, vlastníci nebo společenství vlastníků povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Tedy je nutné mít nainstalované měřič tepla.  V případě...

VYHLÁŠKA O ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA ZŮSTÁVÁ ZATÍM NEZMĚNĚNA

11.04.2014 09:30
VYHLÁŠKA O ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA ZŮSTÁVÁ ZATÍM NEZMĚNĚNA Menu Kontakt 07.01.2014: Vyhláška č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele zůstává i v roce 2014 nadále v...

Výměna ucpané stoupačky

02.12.2013 15:46
Takto vypadá ucpaná a zarostlá odpadní stoupačka. 
1 | 2 >>

Aktuality

Povinné internetové stránky pro bytová družstva

11.08.2014 22:07
Zákon o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) Zajímavou povinností vyplývající z § 636 tohoto zákona je zřízení a provozování internetových stránekza účelem svolání členské schůze, kdy svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze...

Říjen 2012

09.10.2012 00:00
Zprovoznění nových webových stránek naší správní firmy Hadrman, které si umíme sami upravovat.