Vyúčtování služeb

základní body

 • vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostor
 • vedení předpisu záloh a jeho změn, dlouhodobá archivace úprav
 • změny předpisu nájmu jednotlivcům
 • hromadné změny předpisu dle vyúčtování služeb
 • automatické dvojí rozdělení vyúčtování při změně vlastníka
 • evidence měřičů dodavatelů obhlídkou v domě, pro jasné rozdělení nákladů při vyúčtování
 • evidence plateb od všech jednotek
 • přehledný měsíční přehled neplatičů
 • přehled změny počtu osob
 • součinnost při řešení dlužných plateb, vydání podkladů pro žalobu
 • zajištění komunikace s inkasním střediskem při platbě SIPO
 • vyúčtování ročních záloh spojených s užíváním bytů a nebytových prostor do 31.3.2012 (při dřívějším předání konečných faktur možné vyúčtování dříve)

 
doplňkové body:

 • vedení vlastníků včetně e-mailových kontaktů
 • příjem změny počtu osob přímo od vlastníků pomocí e-mailu, nebo v listinné podobě (naše poštovní schránka v domě)
 • tvorba předpisu záloh a informování o změnách vedení domu e-mailem (změna počtu osob, změna vlastníka)
 • tisk předpisu nájmu a předání vlastníkům
 • hromadné změny předpisu dle vyúčtování služeb
 • tisk vyúčtování a předání vlastníkům
 • tisk složenek pro přeplatky a nedoplatky včetně předání vlastníkům
 • vyzvedávání dokladů jednou měsíčně z poštovní schránky, nebo převedení zasílací adresy pro na naší společnost
 • proplácení faktur dodavatelů dle dohodnutých pravidel (možnost internetové autorizace)
 • výpisy uskutečněných plateb
 • hlídání enormního nárůstu spotřeby fakturovaných veličin  
 • přímá komunikace s vlastníky
 • výplata přeplatků na účty majitelů
 • tisk faktur při potřebě fakturovat jinému subjektu
 • poskytnutí přehledu částky ke zdanění pro jednotlivé vlastníky
 • odeslání elektronického podání informací na obchodní soud 
 • sledování termínů periodických plateb (např. pojištění domu)
 • sledování dat on-line (od 1/2015)