Správa bytu

Pro všechny, kteří pronajímají byt a chtějí se zbavit starostí

 
•Přepis elektroměru, plynoměru při změně nájemníka
•Sepsání smlouvy s nájemníkem
•Komunikace s nájemníkem
•Komunikace s vedením domu (se správcem domu)
•Zajištění oprav
•Součinnost v případě dluhu
•Kontrola bytu a spotřeby energií