Správa kotelen

Možné ocenění spávy plynových kotelen:

PROVOZOVATEL HADRMAN s. r. o.

 • Chceme mít vše v ceně a využít nákupu plynu ve velkém.
    V ceně dodaného tepla: plyn, elektřina, servis kotle, kontroly, revize, kotelník, drobná údržba, drobné opravy, seřízení, regulace, pohotovost

PROVOZOVATEL SVJ (BD)

 • A) Chceme, aby se o kotelnu někdo staral, ale plyn a elektřinu chceme nechat pod SVJ
       V ceně správy: kontroly, revize, kotelník, drobná údržba, drobné opravy, seřízení, regulace, pohotovost (účtováno samostatně: servis kotle)
 • B) Chceme, aby se o kotelnu někdo staral, ale chceme mít o všem maximální přehled (mít vliv na výběr dodavatelských firem)
       V ceně správy: kotelník, drobná údržba, drobné opravy, seřízení, regulace, pohotovost (účtováno samostatně: servis kotle, kontroly, revize)
 • C) Potřebujeme co nejvíce ušetřit a vše si dělat hlavně sami. Správce potřebujeme, aby nás vše naučil a držel pohotovost pro případ, že si neporadíme
      V ceně správy: pohotovost, (poradit s kotelnou)

Nabídka na správu plynové kotelny

 • Havarijní linka NON STOP v ceně
 • Přijedeme za Vámi dle Vašich potřeb bez nutností návštěvy kanceláře
 • V případě zájmu podrobné obeznámení vedení domu o chodu kotelny
 • O každé závadě podání zprávy s návrhem řešení
 • Průhledné vedení všech potřebných kroků
 • Základní údržba v ceně
 • Čištění filtrů
 • Výměna žárovek, materiál
 • Preventivní ošetření a údržba zařízení (namazání uzavíracích kohoutů)
 • Vedení technické dokumentace
 • Vedení potřebné dokumentace a odesílání činným složkám
 • Vedení provozního deníku
 • Úklid prostor
 • Zajištění technických prohlídek a revizí
 • Kontroly úniku plynu a kapalin
 • Odstranění drobných poruch (dopuštění systému, reset alarmů)
 • Regulace systému dle potřeb vedení domu
 • Zajistíme vstup do kotelny revizním technikům
 • Zajistíme vstup do kotelny odbornému servisu (porucha řídící jednotky)
 • Vedení kotelníka jako vlastního zaměstnance
 • Zaškolení kotelníka dle platných norem

 

Provádíme monitoring vytápění v problémových jednotkách.

 

Jsme držitelem koncese schválenou Státní energetickou inspekcí UMCP14/16/30948/ŽO/JC ze dne 28.7.2016 na výrobu a rozvod tepelné energie ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu části osmé čl. IX zákona č. 88/2003 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.