Odečty dle 372/2001

    Zhotovení podkladů pro rozdělení nákladů na vytápění je v souladu s §5 vyhl. č. 372/2001 Sb.

    Podklady obsahují v tištěné podobě přehled vyúčtování pro jednotlivé nájemníky a celkový přehled pro objednavatele. Veškeré podklady jsou mimo tištěné verze vypáleny pro archivaci na CD.

    V rámci rozdělení nákladů sami vkládáme vstupní údaje (faktury) a ručíme za ně. NEúčtujeme žádné poplatky při první evidenci osob a prostor. NEúčtujeme žádné poplatky při změně vlastníka během roku.

Při výpočtu zohledňujeme dle vyhlášky:

 • podlaží (přízemí, pod střechou, uprostřed)
 • poloha místnosti v domě (střední, nárožní)
 • polohu místnosti vůči světové straně (sever, jih ...)

 

Výhody využití naší firmy k výpočtu tepelných nákladů:

 • Předání díla poštou, nebo doručení osobně naší firmou.
 • Druhý termín odečtů v ceně zakázky pro nepřítomné nájemníky v prvním termínu.
 • Nájemníci informováni o datu a čase odečtu minimálně jeden týden předem:
    - vhozením informací do poštovní schránky
    - pomocí nástěnky
    - e-mailem při poskytnutí seznamu (u domů ve správě automaticky)
 • Komunikujeme se všemi vlastníky v případě potřeby vysvětlíme způsob rozúčtování

Informace:

Vyhláška 372/2001 Vyhlaska-372-2001.pdf (95133)

Metodický pokyn k vyhlášce 372/2001 Metodicky-pokyn-k-vyhlasce-372-2001.pdf (230393)

 

Montujeme indikátory tepelných nákladů SIEMENS WHE 502 a dálkově odečitatelné WHE552