Účetnictví

základní body (účetnictví):

 • vedení podvojného účetnictví
 • vypracování daňového přiznání
 • vedení mzdové agendy odměn statutárních orgánů
 • metodické pokyny k vedení pokladny, odměnám za práci
 • tisk daňového přiznání, předání k podpisu a odevzdání na FÚ (v případě nutnosti podávat DP)

základní body (společné s vyúčtováním služeb):

 • vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostor
 • evidence plateb od všech jednotek
 • přehledný měsíční přehled neplatičů
 • součinnost při řešení dlužných plateb, vydání podkladů pro žalobu
 • zajištění komunikace s inkasním střediskem při platbě SIPO

 
doplňkové body (společné s vyúčtováním služeb):  

 • vyzvedávání dokladů jednou měsíčně z poštovní schránky nebo převedení zasílací adresy pro na naší společnost
 • proplácení faktur dodavatelů dle dohodnutých pravidel (možnost internetové autorizace)
 • sledování dat on-line (od 1/2016)
Prokotol z kontroly účetnictví.