Za Vokovickou vozovnou, Praha Veleslavín

Za Vokovickou vozovnou, Praha Veleslavín

Ulice byla pojmenována podle polohy po roce 1926. Původně je Za vozovnou, kolem roku 1940 upraveno na Za vokovickou vozovnou.

Do vozovny-Veleslavín
Název odvozen z charakteru ulice,která je vjezdovou komunikací do vozovny elektrické dráhy.