Veronské náměstí, Praha Horní Měcholupy

Veronské náměstí, Praha Horní Měcholupy

Verona, město v severní Itálii – Pádské nížině při úpatí Alp. Ulice vznikla spojením Kochmanovy ulice a Frunzeho náměstí, které vznikly v roce 1980.....

Původně: Frunzeho náměstí 1980-1993
Michail Vasiljevič Frunze (1885 až 1925), sovětský stranický a státní činitel a voják......

Původně: Kochmannova 1980 – 1993
Leopold Kochmann (někdy psán Kochman, 1847 – 1919), mlynářský dělník, později redaktor, básník a představitel českého revolučního hnutí.