Povinné internetové stránky pro bytová družstva

11.08.2014 22:07

Zákon o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích)

Zajímavou povinností vyplývající z § 636 tohoto zákona je zřízení a provozování internetových stránekza účelem svolání členské schůze, kdy svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

Vytvořené internetové stránky je pak možné využít i pro § 562 , který ukládá zřídit informační desku, která je přístupná všem členům družstva.