Povinnost zajištění energetického štítku budovy

31.07.2014 10:44

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je vlastník objektu povinen zajistit zhotovení energetického průkazu domu. 

§ 7a
Průkaz energetické náročnosti
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m
2
a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m
2
,
c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy 

 

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,


2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,


3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,