Zajímavé informace

Zastupování vlástníka na schůzi

01.11.2012 22:37
Přinášíme judikát, který nepřipouští možnost pro vlastníky SVJ nechat se zastupovat na schůzi (platí včetně úředně ověřené plné moci na zastupování).   V tuto chvíli se toto rozhodnutí obchází formulací ve stanovách SVJ, které zastupování vlastníků výslovně...

Povinost zajistit energetický štítek

05.10.2012 23:05
Majitele domů čeká nová povinnost. Budou muset zajistit, aby se na domech objevily štítky informující o jejich energetické náročnosti. Již existující budovy mají získávat štítky postupně od roku 2015 do roku 2019. Pokud bude na domě povinný energetický štítek chybět nebo při jiném porušení...

Termíny výměny vodoměrů

29.09.2012 03:04
Od 01. 01. 2012 se sjednocuje platnost ověření vodoměrů na studenou a teplou vodu. Nově schválena Vyhláška č. 285/2011 Sb. výše popsaný postup ukončí a nahradí společnou výměnou obou vodoměrů po 5 letech.

Vítejte na našem novém webu

23.09.2012 18:20
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.
<< 1 | 2

Aktuality

Povinné internetové stránky pro bytová družstva

11.08.2014 22:07
Zákon o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) Zajímavou povinností vyplývající z § 636 tohoto zákona je zřízení a provozování internetových stránekza účelem svolání členské schůze, kdy svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze...

Říjen 2012

09.10.2012 00:00
Zprovoznění nových webových stránek naší správní firmy Hadrman, které si umíme sami upravovat.