VYHLÁŠKA O ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA ZŮSTÁVÁ ZATÍM NEZMĚNĚNA

11.04.2014 09:30

VYHLÁŠKA O ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA ZŮSTÁVÁ ZATÍM NEZMĚNĚNA

07.01.2014: Vyhláška č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele zůstává i v roce 2014 nadále v platnosti v původní podobě.
MMR ČR připravilo v průběhu roku 2013 návrh novely této vyhlášky, kde základem úpravy bylo nové vymezení procentního vyjádření základní a spotřební složky a především změna limitů pro rozdíly v celkových nákladech na vytápění připadajících na jeden metr čtvereční započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytů či nebytových prostor.

Návrh novely vyhlášky prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením a byl předložen k posouzení do pracovních komisí Legislativní rady vlády. K účinnosti nové právní úpravy však od 01.01.2014 zatím nedošlo z důvodu potřeby přijetí dalších požadovaných změn, které z připomínkového řízení ke konci roku 2013 vzešly.

Ministerstvo pro místní rozvoj má i nadále zájem změnit stávající vyhlášku tak, aby bylo možné aplikovat co možná nejspravedlivější rozúčtování nákladů na tepelnou energii. Jde o složitý právní předpis, který v sobě zahrnuje nejen právní aspekty, ale především technické a fyzikální prvky, které je třeba dát do vzájemné souvislosti. Práce na nové právní úpravě tudíž bude i v roce 2014 pokračovat
 
zdroj: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014/Vyhlaska-o-rozuctovani-tepla-zustava-zatim-nezmene