SVJ PORTÁL

Povinnost ukládání závěrky ve sbírce listin pro SVJ

26.01.2015 19:12
Společenství vlastníků jednotek nemá povinnost od 1.1.2014 ukládat do sbírky listin účetní závěrku. SVJ se nezapisuje do obchodního rejstříku a tedy odpadá povinnost podle zákona o účetnictví zveřejňovat účetní závěrku.

Povinná instalace měřičů tepla do konce roku

07.10.2014 21:11
Informace o možnostech, typech a způsobu instalace měřičů tepla v bytových domech vyšla na iDnes bydleni.idne s.cz/levne-topeni-meraky-04h-/uspory-energii.aspx?c=A140930_133625_dum_osobnosti_web#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box  

Novela nového občanského zákoníku

20.08.2014 12:55
Dnes, tj. 12.srpna MFDnes píše o připravované akutní novele nového občanského zákoníku, která má změnit až 10% ustanovení NOZ. Má změnit např. obecnou úpravu právnických osob, právního jednání, promlčení, dědického a věcného práva i úpravu smluv.   Zákon 318/2012 Sb. o hospodaření...

Zákon o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) Více zde: https://www.hadrman.cz/news/povinne-internetove-stranky-pro-bytova-druzstva/

11.08.2014 14:07
Zajímavou povinností vyplývající z § 636 tohoto zákona je zřízení a provozování internetových stránek za účelem svolání členské schůze, kdy svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a...

Povinnost zajištění energetického štítku budovy

31.07.2014 10:44
Podle novely zákona 406/2000 Sb. je vlastník objektu povinen zajistit zhotovení energetického průkazu domu.  § 7a Průkaz energetické náročnosti (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti...
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>