Zákon o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) Více zde: https://www.hadrman.cz/news/povinne-internetove-stranky-pro-bytova-druzstva/

11.08.2014 14:07

Zajímavou povinností vyplývající z § 636 tohoto zákona je zřízení a provozování internetových stránek za účelem svolání členské schůze, kdy svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.