Novela nového občanského zákoníku

20.08.2014 12:55

Dnes, tj. 12.srpna MFDnes píše o připravované akutní novele nového občanského zákoníku, která má změnit až 10% ustanovení NOZ. Má změnit např. obecnou úpravu právnických osob, právního jednání, promlčení, dědického a věcného práva i úpravu smluv.

 

Zákon 318/2012 Sb. o hospodaření energií

(4)  Stavebník,  vlastník  budovy  nebo společenství vlastníků jednotek  jsou dále povinni

   a)  vybavit  vnitřní  tepelná  zařízení  budov přístroji regulujícími a registrujícími  dodávku  tepelné energie konečným uživatelům 

       v rozsahu stanoveném prováděcím  právním  předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

 

Do dnešního dne (červenec 2014)  nebyl prováděcí právní přepis schválen -  samotné ustanovení zákona je nevymahatelné bez existence prováděcího právního předpisu, na který  zákonodárce výslovně odkazuje. Takový budoucí právní předpis nejen že (doufejme) určí,  co je míněno pod přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, ale navíc stanoví i rozsah vybavení budov takovými (dnes nikde nedefinovanými) přístroji.