Výběr spravovaných domů Hadrman & I.B.S.A.

Dittrichova, Praha Nové město

František Dittrich (1801-1875), původním povoláním český plavec z novoměstského Podskalí, vlastní pílí a sebevzděláním se vypracoval až na pražského primátora (1870 až 1873). Ulice vznikla roku 1894 z větší části na místě rok předtím zbořené Svatováclavské věznice.

Pštrossova, Praha - Nové Město

František Václav Pštross(1823-1863), český průmyslník, purkmistr města Prahy  v letech 1861-1863, prezident pražské živnostenské komory. Zasloužil se o zavádění češtiny do úřadů a do škol.

Ostromečská, Praha Žižkov

Ostromeč - bývalý hrádek ve středních Čechách na soutoku Mastníka s Vltavou, postavený mezi lety 1319-1420. Zde vznikla tzv. Padařovská bible. Za husitských válek byl většinou v držení Táboristů. Hrad zanikl roku 1479..... Dříve: Šlikova 1896-1940 Jáchym Ondřej hrabě Šlik, hrabě z Pasounu a...

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>