Výběr spravovaných domů Hadrman & I.B.S.A.

Slaná, Praha Kbely

Umělý název. K pojmenování došlo po připojení Kbel k Praze v roce 1968.

Korunní, Praha Vinohrady

Koruna- svatováclavská, korunovační klenot českých králů, symbol českého státu..... Dříve: Wilhelma Piecka 1956-1990 Wilhem pieck (1876-1960), německý politik, představitel dělnického a komunistického hnutí, prezident NDR od roku 1949..... Dříve: Korunní 1889-1956  

Kouřimská, Praha Vinohrady

Kouřim, město ve středních Čechách, v 11. století správní centrum hradské soustavy. Ulice má svůj název od vzniku v roce1925.

Londýnská, Praha Vinohrady

Londýn, hlavní město Velké Británie, zavedení názvu v roce 1926 Dříve:Tunelová (Tunelská) 1875-1884 Pod ulicí tehdy vedl první železniční tunel spojující dnešní hlavní pražské Wilsonovo nádraží s jihem a západem (Nuselským nádražím)

Boženy Koutníkové, Čelakovice

Božena Koutníková (1876 - 1942), hudební pedagog, historička umění. Celý život věnovala velkou pozornost uměleckým předmětům a zvláště textilním materiálům. Zabývala se studiem dobového oblečení od antických dob po současnost, což se odráželo i v jejím sběratelském zájmu. Dědictví po Boženě...

Ostromečská, Praha Žižkov

Ostromeč - bývalý hrádek ve středních Čechách na soutoku Mastníka s Vltavou, postavený mezi lety 1319-1420. Zde vznikla tzv. Padařovská bible. Za husitských válek byl většinou v držení Táboristů. Hrad zanikl roku 1479..... Dříve: Šlikova 1896-1940 Jáchym Ondřej hrabě Šlik, hrabě z Pasounu a...

Dittrichova, Praha Nové město

František Dittrich (1801-1875), původním povoláním český plavec z novoměstského Podskalí, vlastní pílí a sebevzděláním se vypracoval až na pražského primátora (1870 až 1873). Ulice vznikla roku 1894 z větší části na místě rok předtím zbořené Svatováclavské věznice.

Pštrossova, Praha - Nové Město

František Václav Pštross(1823-1863), český průmyslník, purkmistr města Prahy  v letech 1861-1863, prezident pražské živnostenské komory. Zasloužil se o zavádění češtiny do úřadů a do škol.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5