Ostromečská, Praha Žižkov

Ostromeč - bývalý hrádek ve středních Čechách na soutoku Mastníka s Vltavou, postavený mezi lety 1319-1420. Zde vznikla tzv. Padařovská bible. Za husitských válek byl většinou v držení Táboristů. Hrad zanikl roku 1479.....

Dříve: Šlikova 1896-1940
Jáchym Ondřej hrabě Šlik, hrabě z Pasounu a Holejče(1569-1621), český šlechtic a politik, jeden z hlavních vůdců protihabsburské stavovské opozice.Popraven 21.6.1621.....

Dříve: Melanchtonova 1940-1945
Filip Melanchton (1497-1560), německý humanista a teolog, spolupracovník Martina Luthera v reformaci, spoluautor Augsburské konfese,nositel čestného titulu Praeceptor Germaniae (Učitel Německa).....

Dříve: Šlikova 1945-1947