Pštrossova, Praha - Nové Město

František Václav Pštross(1823-1863), český průmyslník, purkmistr města Prahy  v letech 1861-1863, prezident pražské živnostenské komory.

Zasloužil se o zavádění češtiny do úřadů a do škol.