Vypínač s doutnavkou

Vypínač s doutnavkou

Vypínač se signalizací (doutnavkou), při zapojeném obvodu prochází doutnavkou proud na N vodič. Doutnavka tak signalizuje zapnutý stav.