Petra Slezáka, Praha Karlín

Petr Slezák (1887-1944), zaměstnanec textilní továrny Mauther v Náchodě, kde založil místní organizaci KSČ, za nacistické okupace člen krajského ilegálního výboru této strany v Hradci Králové, odborový pracovník,zatčen roku 1943, popraven v Drážďanech.
Dříve: Kaizlova 1906-1951 Judr.Josef Kaizl (1854-1901), profesor právnické fakulty pražské univerzity, mladočeský politik, spolupracovník T.G.Masaryka