Krčská, Praha Krč

Krčská, Praha Krč

Krč, původně ves (dělila se na Horní a Dolní Krč), k Praze připojena roku 1922, dnes součást Městské části Praha 4.

Krč znamenalo staročesky pařez a název označoval ves na místě vykáceného lesa. Osada se připomíná v roce 1273, kdy byla církevním majetkem. Její nejstarší část leží poblíž krčského nádraží, kde je také zámek s dvorem a parkem. Už za vlády Karla IV. bylo pro Krč důležité zemědělství, hlavně ovocnářství.