Výměnu vodoměrů brát vážně

08.03.2017 11:04

Za porušení povinnosti provádět každých 5 let výměnu, nebo repasování vodoměru hrozí uživateli měřidla (bez platného ověření, tj. po 5 letech) pokuta až do výše 1.000.000 Kč (§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 505/1990 Sb.) Je možné, že pokuta za nedodržení zákona může být menší. Je také možné, že bude nejdříve statutární orgán vyzván k nápravě. Každopádně nelze brát rozhodnutí zda vyměnit, nebo neměnit vodoměry na lehkou váhu.