Problém s převedení posledního bytu z BD do SVJ

03.10.2019 09:48

Zřejmě Vás moc nepotěšíme, ale obáváme se, že až na níže uvedenou variantu nemáte možnost dotyčné vlastníky podílu v BD přinutit převést byt do jejich vlastnictví, pokud o převod nemají zájem. Členové bytového družstva jsou oprávněni (nikoli povinni) požádat o převod do svého vlastnictví. Taková situace může existovat po různě dlouhou dobu a nelze vyloučit, že v některých případech může jít o trvalý stav.

Za zvážení stojí možnost zrušení bytového družstva s likvidací. O zrušení rozhoduje členská schůze, přičemž k tomu je zapotřebí přítomnost alespoň dvou třetin všech členů a usnesení o zrušení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. Podíl dotčených vlastníků podílu v BD by musel být následně řádně vypořádán a mj. by bytová jednotka užívaná vlastníky musela být prodána a oni by přišli o možnost v bytě bydlet. Možná by tedy stačilo vlastníky upozornit na možnost zrušení BD, což by je mohlo přimět k převodu jednotky do vlastnictví.

            Úhrady nákladů spojené mj. s vedením účetnictví pro bytové družstvo lze docílit zvýšením nájemného. Podle stanov BD rozhoduje o všech položkách nájemného, jeho výši, splatnosti apod., představenstvo BD dle zásad určených členskou schůzí. Výše nájemného by měla odpovídat takové částce, která pokryje výši příspěvků na správu domu a pozemku placenou družstvem ve prospěch SVJ a dále předpokládané náklady spojené se správou BD, s údržbou a opravami v bytě, pokud jde o náklady hrazené bytovým družstvem jako pronajímatelem. Je však třeba mít na paměti, že BD je povinno dodržovat princip „neziskového nájemného“.