Obnovení dodávky plynu do celého domu

26.09.2015 07:50

Obnovení dodávky plynu do domu po kompletní odstávce musí předcházet tlaková zkouška. V případě, že zkouška vyjde, obejdou se byty z důvodu odvzdušnění. Vzduch ze zkoušky se z rozvodů vytlačuje počínaje horními patry. Odvzdušnění se provádí nejlépe přes plynové sporáky. Je vhodné
spustit a vyzkoušet všechny plynové spotřebiče v domě.

Horší případ nastane, kdy tlaková zkouška nevyjde. Znamená to, že pravděpodobně některý spotřebič při zkoušce propouští. Je potřeba všechny plynové uzávěry k jednotlivým bytům zavřít a zkoušku opakovat. Při spouštění jednotlivých jednotek je pak potřeba vše dobře zkontrolovat. Nejhorší varianta nastává, když medium uniká v bytě v kterém není nikdo přítomný a ještě je plynový uzávěr uvnitř bytu a nelze tuto jednotku odstavit. Nepřítomnost vlastníka zapříčiní neobnovení plynu do celého domu.

Při obnovení dodávky plynu do domu je potřeba, aby byli všichni přítomni kvůli odvzdušnění a zkoušce spotřebičů. Jednotky, které mají plynový uzávěr v bytě, je pak bezpodmínečně nutné, aby byli při obnovení dodávky přítomni. Právě z důvodu uvedeném výše, aby v případě problému bylo vůbec možné obnovit dodávku plynu do domu.