Výběr spravovaných domů Hadrman & I.B.S.A.

Údolní, Praha Bráník

Ulice dostala svůj název při založení v roce 1925 podle polohy v úžlabině mezi dvěma kopci.

Dřevčice, Praha východ

Soudí se, že založil neznámý Dřevec (pravděpodobně knížecí družiník) První dochovaný doklad se týká až roku 1052. Vesnice je jmenována ve falzu mezi vsi, věnované Břetislavem I. staroboleslavské kapitule při jejím založení.

Veletržní, Praha Holešovice

V ulici stojí konstruktivistický Veletržní palác (od roku 1995 sídlo sbírky moderního umění Národní galerie),postavený zde v letech 1925-1928 podle návrhu architektů Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse pro pořádání Pražských vzorkových veletrhů. Dříve: Rudolfova 1888-1925 Korunní princ Rudolf...

Na Klaudiánce, Praha Podolí

Klaudiánka, bývalá vinice. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1906.

Anýzova, Praha Křeslice

Anýz vonný, též bedrník anýz, aromatická bylina z čeledi miříkovitých s drobnými bílými květy. Pěstuje se jako koření a jako léčivá rostlina. Ulice nese název od svého vzniku v roce 2005.

K Barrandovu, Praha Hlubočepy

Pojmenování vyjadřuje směr ulice, která vznikla v roce 1981.

Studnická B, Praha Horní Počernice

Studnice, ves ve východních Čechách ležící západně od Náchoda. Název z doby zastavění ulice v roce 1978.

Studnická A, Praha Horní Počernice

Studnice, ves ve východních Čechách ležící západně od Náchoda. Název z doby zastavění ulice v roce 1978.

Jemnická, Praha Michle

Jemnice, město na jižní Moravě západně od Moravských Budějovic..... Dříve: V cihelně 1900-1906 Ulice vedla přes pozemky staré cihelny. Dříve: Brummlovy domy 1906-1911 Karel Brummel, pražský velkoobchodník, vystavěl na pozemcích staré cihelny několik domů..... Dříve:Karlova 1911-1945..... Dříve:...

Slaná, Praha Kbely

Umělý název. K pojmenování došlo po připojení Kbel k Praze v roce 1968.

Korunní, Praha Vinohrady

Koruna- svatováclavská, korunovační klenot českých králů, symbol českého státu..... Dříve: Wilhelma Piecka 1956-1990 Wilhem pieck (1876-1960), německý politik, představitel dělnického a komunistického hnutí, prezident NDR od roku 1949..... Dříve: Korunní 1889-1956  

Kouřimská, Praha Vinohrady

Kouřim, město ve středních Čechách, v 11. století správní centrum hradské soustavy. Ulice má svůj název od vzniku v roce1925.

Londýnská, Praha Vinohrady

Londýn, hlavní město Velké Británie, zavedení názvu v roce 1926 Dříve:Tunelová (Tunelská) 1875-1884 Pod ulicí tehdy vedl první železniční tunel spojující dnešní hlavní pražské Wilsonovo nádraží s jihem a západem (Nuselským nádražím)

Boženy Koutníkové, Čelakovice

Božena Koutníková (1876 - 1942), hudební pedagog, historička umění. Celý život věnovala velkou pozornost uměleckým předmětům a zvláště textilním materiálům. Zabývala se studiem dobového oblečení od antických dob po současnost, což se odráželo i v jejím sběratelském zájmu. Dědictví po Boženě...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>