Viklefova, Praha Žižkov

Viklefova, Praha Žižkov

John Wyclif (Jan Viklef) - (asi 1320-1384), anglický teolog a filozof, reformátor církve, který myšlenkově ovlivnil Jana Husa. Jeho učení bylo odsouzeno na Kostnickém koncilu. Název ulice od jejího vzniku v roce 1930.