U Kněžské louky, Praha Žižkov

U Kněžské louky, Praha Žižkov

Při svém zniku v roce 1931 dostala ulice název podle starého místního pojmenování podle původního vlastníka pozemku…

Původní zástavbu Kněžských luk tvořily drobné továrničky a řemeslnické provozy, jako např. Mudrova slévárna, Podivínovo medailérství, továrna na výtahy Koch aj.