Travná, Praha

Travná, Praha

Původ pojmenování se nepodařilo zjistit.