Seifertova, Praha Žižkov

Seifertova, Praha Žižkov

Jaroslav Seifert (1901-1986), český básník,laureát Nobelovy ceny v roce 1984. Dílo: Město v slzách, Zhasněte světla, Píseň o Viktorce aj. Žil na rodném Žižkově až do konce 20.let(mj. v ulicích Bořivojově a Husitské,v této ulici v č.p. 10). Pojmenování ulice od roku 1990.Původně stará olšanská silnice,nazývaná podle směru k Olšanským hřbitovům Umrlčí cestou.....

Původně: Karlova 1875-1940.....

Původně: Lutherova 1940-1945
Martin Luther(1483-1546),vynikající německý teolog a reformátor,zakladatel německého protestantismu,původně augustiniánský mnich. Profesor teologie na univerzitě ve Wittembergu. Navázal na dřívější reformní proudy. Přeložil bibli do němčiny.....

Původně: Karlova 1945-1946.....

Původně: Kalininova 1946-1990
Michal Ivanovič Kalinin (1875-1946),sovětský revolucionář,Leninův spolupracovník.