Pod Sady, Praha Modřany

Pod Sady, Praha Modřany

Název ulice je odvozen od její polohy pod Komenského sady, v nichž stojí stará zvonice. Kopec, na kterém stojí zvonice, býval dříve holý. Teprve roku 1883 zde byly vysázeny akáty, které dodnes charakterizují sady.

Pomístní jméno V sadech je používáno od 80.let 19.století, kdy zde byly založeny.