Londýnská, Praha Vinohrady

Londýn, hlavní město Velké Británie, zavedení názvu v roce 1926
Dříve:Tunelová (Tunelská) 1875-1884
Pod ulicí tehdy vedl první železniční tunel spojující dnešní hlavní pražské Wilsonovo nádraží s jihem a západem (Nuselským nádražím)