Dřevčice, Praha východ

Soudí se, že založil neznámý Dřevec (pravděpodobně knížecí družiník) První dochovaný doklad se týká až roku 1052. Vesnice je jmenována ve falzu mezi vsi, věnované Břetislavem I. staroboleslavské kapitule při jejím založení.