Boženy Koutníkové, Čelakovice

Božena Koutníková (1876 - 1942), hudební pedagog, historička umění. Celý život věnovala velkou pozornost uměleckým předmětům a zvláště textilním materiálům. Zabývala se studiem dobového oblečení od antických dob po současnost, což se odráželo i v jejím sběratelském zájmu.

Dědictví po Boženě Koutníkové je z historicko-řemeslného pohledu hodnotným přínosem pro čelákovické muzeum, ale také významným dokladem pro dějiny textilní tvorby našeho národa.