Anastázova, Praha

Anastázova, Praha

Anastasius (1037), první opat benediktinského kláštera v břevnově (od 993), ztotožňován též s pozdějším ostřihomským arcibiskupem. V názvu ulice bylo užito počeštěné verze jména - Anastáz. Komunikace se nachází v blízkosti břevnoského kláštera.....

Dříve: Osmuchinova 1981-1992
Vladimír Osmuchin (1943), člen ilegální komsomolské organizace Mladá garda, která působila na Ukrajině v letech 1942 - 1943. V roce 1943 byl umučen. Ulice nesla tento název od vzniku v roce 1981.