Změny GDPR 2019

06.12.2019 10:02

Změny spojené s GDPR a jejich dopadu na činnost SVJ uvádíme následující. Dne 24. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který je tzv. adaptačním zákonem k nařízení GDPR. Spolu s tímto zákonem byl schválen i doprovodný zákon k zákonu o zpracování osobních údajů, a to zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Nařízení GDPR spolu se zákonem o zpracování osobních údajů tak tvoří nový právní rámec úpravy v oblasti zpracování osobních údajů a nahrazují dosavadní právní úpravu.

Ve vztahu k SVJ však uvedené zákony nepředstavují žádnou změnu v případě, že SVJ již upravilo své řízení a postupy dle GDPR.