Zastupování vlástníka na schůzi

01.11.2012 22:37

Přinášíme judikát, který nepřipouští možnost pro vlastníky SVJ nechat se zastupovat na schůzi (platí včetně úředně ověřené plné moci na zastupování). 

 V tuto chvíli se toto rozhodnutí obchází formulací ve stanovách SVJ, které zastupování vlastníků výslovně povoluje.

judikat_plna_moc_schuze_svj.pdf (491,5 kB)