Skuteční majitelé - zveřejnění

06.12.2019 10:07

Každá právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku (tj. v obchodním rejstříku, spolkovém rejstříku, rejstříku SVJ, atd.) a svěřenský fond zapsaný v evidenci rejstříkových fondů má na základě zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících ve znění novely č. 368/2016 Sb. povinnost zapsat svého skutečného majitele či skutečné majitele do tzv. rejstříku skutečných majitelů, přičemž skutečným majitelem se zjednodušeně rozumí taková fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě či ve svěřenském fondu. Příslušný zákon pak stanovuje určitá vodítka, indikátory, podle kterých lze při identifikaci skutečného majitele postupovat.

 V případě SVJ se status skutečného majitele bude týkat zejména osob, které figurují na pozici člena statutárního orgánu. To však nevylučuje možnost, přestože to u této formy právnické osoby není obvyklé, že zde existuje osoba mající např. většinový podíl na hlasovacích právech či osoba jiným způsobem uplatňující rozhodující vliv. Za takové situace je pak nezbytné zaevidovat i tuto osobu.

            Pro úplnost dodávám, že předmětný rejstřík skutečných majitelů byl zřízen zmíněnou novelou dne 1. 1. 2018, přičemž právnické osoby zapsané do obchodní rejstříku (např. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, atd.) byly povinny zaevidovat skutečného majitele v tomto rejstříku nejpozději do 1. 1. 2019, ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (např. SVJ) včetně svěřenských fondů pak mají stanovenou lhůtu na zápis do 1. 1. 2021. Návrh na zápis do rejstříku skutečných majitelů se pak podává u příslušného rejstříkového soudu společně se všemi požadovanými přílohami (správní poplatek za toto podání se v případě SVJ či bytového družstva neplatí).

            Na závěr podotýkám, že je skutečně pravdou, že s případným nesplněním evidenční povinnosti v uvedené lhůtě nejsou v současnosti spojeny žádné přímé sankce. Nicméně zpřísnit tento stav by měl návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který poslalo v červnu letošního roku Ministerstvo spravedlnosti do mezirezortního připomínkového řízení. Ministerstvo v zákoně navrhuje pokutu až do výše 50.000,- Kč za nezapsání údajů o skutečném majiteli do evidence a pokutu až do výše 250.000,- Kč za neuvedení pravdivých údajů o skutečném majiteli.