Problémy s cirkulací TUV

21.08.2015 11:59

Upozorňujeme na možný problém s poruchou cirkulace teplé vody v případě, že se vypustí systém (dojde k výpadku teplé vody). Tento problém nastává v případě, že je smyčka cirkulace TUV v posledním patře špatně udělána. Jde o to, že v nejvrchnější části smyčky zůstane vyset vzduch, který nemá sílu voda vytlačit. Tím nedochází k cirkulaci vody a v bytech trvá dlouho, než do nich teplá voda doteče. Správná instalace je taková, že na nejvyšším místě je odvod do bytu a tím ve chvíli použití teplé vody v této jednotce dojde k odvzdušnění celé cirkulace.

A) V tomto nejvyšším bodě by měla být správně odbočka do bytové jednotky, aby se vzduch dostal ven v případě použití vody v této jednotce. Po odstranění vzduchu může voda cirkulovat.

B) Současné špatné napojení přípojky k bytu v posledním patře. Vzduch se dostane do bodu A) a stává se, že voda ho nemá sílu stlačit dolu a tím nefunguje cirkulace.

C) Současné napojení kohoutu pro bytovou jednotku. Tento druh plastového kohoutu nedoporučujeme. Po několika letech je zcela nefunkční.