Problém s TUV v domě s hodně vchody

29.12.2015 12:39

Nejvíce problémů s TUV máme v domě s velkým počtem vchodů. Tímto se chceme rozdělit s informacemi, které jsou obsaženy v žádosti o součinnost se správcem.

JE POTŘEBA STÁLE HLÁSIT PROBLÉMY S TEPLOU VODOU, KTERÉ MŮŽOU BÝT INDIVIDUÁLNÍ V JEDNOTLIVÝCH VCHODECH !!!!!!!!!!!!!!!!!! (potřebujeme co nejvíce zpětné vazby)

Nejčastější problémy:

1) voda dlouho teče velmi studená, ale pak začne téci teplá a už je to OK.

co to může způsobovat? nejčastěji vzduch v horní části cirkulace, který brání vodě cirkulovat, aby byla připravená

co s tím? odsouhlasit úpravu cirkulačních smyček pro automatické odvzdušnění (nejvrchnější bod musí odcházet do rozvodů v posledním bytě).

2) voda teče chvíli teplá, chvíli studená, někdy teče voda jen studená.

co to může způsobovat?
nejedná-li se o mimořádný jev (porucha) tak jsme několikrát zaznamenali problém, kdy se studená voda tlačila do teplé vody. Způsobují to například sprchové hlavice, které mají na sobě vypínač vody. Sprchující osoba si na chvíli zavře vodu na hlavici, ale kohoutky nechá puštěné. Jelikož má studená voda daleko větší tlak než teplá, tak se začne přetlačovat přes vypnutou hlavici do rozvodů (hlavice je sice k člověku zavřená, ale studená voda s teplou je propojená)

co s tím?
a)při instalaci vodoměrů určitě nechat instalovat zpětné klapky, které zabrání studené vodě proudit do teplé (vynechat laciné zpětné klapky, který mají životnost cca jeden rok)
b) osvěta lidí žijících v domě, že nesmí používat zavírání na sprchových hlavicích

3) nespokojenost s teplotou vody, která je sice stabilní, ale dosahuje teploty jen 45 stupňů - zejména u vchodů dále od výměníku

co to může způsobovat?
Na vodorovných rozvodech nedostatečná velikost izolace. Na svislých rozvodech často chybějící izolace a to i v prostupech.

co s tím?
domluvit se se zástupcem vchodu, aby loboval za výměnu izolace na vodorovných rozvodech v celém domě. Domluvit se ve vchodě na řešení izolace na svislých rozvodech.