Problém s proměřováním hlavního vodoměru.

17.04.2015 13:42

Také jste zjistili, že hlavní domovní vodoměr proměřuje ve váš neprospěch?
Špatný náměr hlavního vodoměru způsobují nečistoty na vstupu (ucpané trysky). Tím se zrychluje průtok a vodoměr napočítává větší náměr. Vstup vodoměru je pod plombou a subjekt nemůže problém řešit sám.
Co lze udělat:
                   1) Reklamovat špatný náměr u vodáren. V tom případě si vodárny vodoměr odvezou. Udělají test, ale jen ve své zkušebně. Lze si domluvit osobní přítomnost u zkoušky. Aby vodárnami byla uznána reklamace, musí být chybovost v největší průtoku větší než 4%. Případně ve středním, nebo v nízkém průtoku větší než 10%. Má to však velký háček. Začátek zkoušky začíná tím, že se vodoměrem prožene maximálním proud vody po dobu jedné minuty a tím se většinou všechny nečistoty vyčistí. U vodoměru u kterého se předpokládala chybovost přes 30% se pak po tomto „vyčištění“ jeví jako vodoměr vyhovující.
                   V případě vyhovujícího vodoměru je nutné zaplatit vodárnám ještě za tuto zkoušku (cca 2500,- Kč) (alespoň vám ho vyčistí a bude nějakou dobu měřit správně :-) )
                   V případě, že testem vodoměr neprojde, máte nárok na finanční náhradu za velký náměr.
Doporučení: V případě, že se rozhodnete pro tento test doporučujeme být při demontáži a technika z vodáren donutit, aby vodoměr přepravil zaplavený vodou (uzavřený záslepkami). Lépe se na tom domluvit už při objednání této zkoušky. V případě, že se vodoměr převáží na sucho, tak je o to větší nebezpečí, že nečistoty vyschnou ještě před testem a vyklepou se. Potom je větší pravděpodobnost, že reklamace nebude uznána.  
                   2) Pozvat pracovníka Českého metrologického institutu s jeho zkušební soupravou. Vodoměr měří na místě bez demontáže vodoměru. Pracovník vystaví protokol po mocí kterého reklamujete vodoměr u vodárny nebo je možné se obrátit na firmu, která se zabývají hromadnými reklamacemi hlavních vodoměrů. K měření je potřeba mít k dispozici jednopalcový kohout, na který se připojí zkušební souprava. Za tímto kohoutem musí být možnost dům prokazatelně uzavřít, aby do něho neproudila žádná voda. Test sice musí také začínat minutovým „čištěním“ velkým průtokem vodoměru, ale dle pracovníka ČMI se ještě nestalo, aby špatný  vodoměr před zkouškou prošel po zkoušce (bez manipulace vodoměru se všechny nečistoty nedokážou uvolnit)
                   Nevýhoda této zkoušky je, že vodárny vám tuto zkoušku neproplatí ani v případě, kdyby vodoměr proměřoval 50%. Cena cca 6000,- Kč. Máme jen jednu neověřenou informaci, že vodárny proplatili 50% této zkoušky. Bylo to však mimo Prahu.
Doporučení: Aby byla stoprocentní jistota o chybovosti hlavního vodoměru je dobré mít nainstalovaný podružný vodoměr s ultrazvukovou technologií. Už po týdnu od instalace se dá změřit přesná chybovost.

Ultrazvukový vodoměr je ukázán např.: FOTO


Vodoměr zkouškami vyjde, nebo nevyjde. Nikdo neřeší chybovost o kolik %. Finanční odškodnění se počítá cca dle spotřeby předcházejícího období. Náhrada se řídí zákonem o vodovodech a kanalizacích  § 17 odst. 4 písm. a) viz. příloha.

Popisujeme situaci v Praze, kde ovládá trh s vodou Veolia.

 

Další postřehy:
a. Máte-li starší vodovodní sestavu před vodoměrem, tak je nutné, aby vstupní potrubí odpovídalo velikosti vodoměru. Úzké vedení může způsobovat rychlejší průtok a také větší náměry, jako když jsou na vstupu vodoměru ucpané trysky. 
b. Zkuste vodárnu přesvědčit, aby namontovali ultrazvukový vodoměr. Mimo Prahu se tak prý začíná postupovat.
c. Řešením před zanášením nečistot by byl kvalitní filtr nainstalovaný před vodoměr. Toto nám vodárny však nedovolili v žádném objektu s odůvodněním zamezení černého odběru. Odvolávají se na ochranné filtrační sítko před každým vodoměrem. Toto opatření je však nedostačující.
Budeme rádi, když se svými zkušenostmi podělíte. Jestli navrhnete, jak chování tohoto monopolu usměrnit, počítejte s naší podporou.

V Praze 17.4.2015

Za správu Hadrman s. r. o. Prokeš Petr

Zákon o vodovodech a kanalizacích KE STAŽENÍ  

Výběr ze zákona o vodovodech a kanalizacích: Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace, a to nezávislým měřidlem, připojeným na odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu před jeho prvním rozdělením. Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě smlouvy s odběratelem Český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod umožňuje. Zjistí-li se odchylka větší, než připouští zvláštní právní předpis21), vodoměr se považuje za nefunkční a při stanovení množství dodané vody pro vypořádání případné reklamace se postupuje podle § 17 odst. 4 písm. a).