Pražané mohou žádat ministerstvo o dotaci na výměnu olověného potrubí

26.01.2015 20:01

PODPROGRAM PODPORA OPRAV DOMOVNÍCH OLOVĚNÝCH ROZVODŮ

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.